PIT-2

przez Katarzyna Kęsicka

Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali
podatkowej skorzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Poprzednia kwota,
w wysokości 8 000 zł, była malejąca (miała charakter degresywny) i nie przysługiwała każdemu.

W przypadku małżonków prawo do kwoty wolnej mają obydwoje małżonkowie – oznacza to,
że każdy z nich może zarobić bez opodatkowania kwotę 30 000 zł.

Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek.
Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie (1/12 z 525,12 zł).

Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 złmiesięcznie (1/12 z 5100 zł).

Pamiętaj! Nawet jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.

Powiązane wpisy