Inwentaryzacja

przez Katarzyna Kęsicka

Zakończenie prac inwentaryzacyjnych musi nastąpić do 15 stycznia 2021 r.W każdej firmie za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury jest odpowiedzialny kierownik jednostki.

Dokonując inwentaryzacji zapasów najbardziej optymalnym momentem na jej przeprowadzenie jest okres, gdy stan zapasów jest najniższy.

Inwentaryzacja, spis z natury powinny być zrobione w formie papierowej podpisane przez kierownika bądź właściciela podmiotu i dostarczone do biura rachunkowego celem rozliczenia PITU za 2021 rok.

Powiązane wpisy