Kasa + terminal zmiany !

przez Katarzyna Kęsicka

Obowiązkowa integracja terminali płatniczych z kasami online od 2025 r.

Obowiązek zapewnienia integracji terminala płatniczego z kasa fiskalna będzie od 2025 roku zamiast od 1 lipca 2022 roku.

Tak jak zapowiadało MF zostanie wprowadzony zastępczy obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych wyłącznie przez agentów rozliczeniowych w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Nowy obowiązek będzie wynikał z art. 49aa-49ac i art. 278b ustawy o KAS. W okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. agent rozliczeniowy będzie obowiązany doprzekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o transakcjach płatniczychakceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego.

Powiązane wpisy