PIT 28 za 2023

przez Katarzyna Kęsicka

Do wysłania pit 28 zobowiązani są podatnicy, którzy dokonują rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatek wynikający z deklaracji PIT-28 należy zapłacić do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Powiązane wpisy