Świadczenia przedemerytalne

przez Katarzyna Kęsicka

Świadczenia przedemerytalne przysługują osobie, która spełni następujące między innymi warunki takie jak :

  • Przez okres 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych
  • Jest nadal osoba bezrobotna
  • W okresie zasiłku nie odmówiła bez przyczyny przyjęcia zatrudnienia
  • Wniosek o świadczenie złożyła w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu zaświadczającego ze pobierała zasiłek dla bezrobotnych,

Powiązane wpisy