Strona główna Biuro Rachunkowe Vademecum Kraków Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy

przez Katarzyna Kęsicka

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje gdy osoba ubezpieczona spełnia warunki :

  • Jest niezgodny do pracy,
  • Posiada staż
  • Niezdolność powstała we wskazanych przez ustawodawcę okresach składkowych lub nieskładkowych oraz okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • Nie ma ustalonego prawa do emerytury.

Lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska może stwierdzić całkowita lub częściowa niezdolność do pracy.

ZUS wylicza wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy według zasad. Najniższa renta wynosi obecnie 1338,44 zł.

Niezdolność może być orzeczona na czas nie dłuższy niż 5 lat.

Powiązane wpisy