Waloryzacja emerytur i rent

przez Katarzyna Kęsicka

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota świadczenia w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o minimum 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Powiązane wpisy