ZUS ! Przypomnienie

przez Katarzyna Kęsicka

Od 1 stycznia 2022 r. sytuacja się zmieniła, bowiem weszły w życie przepisy regulujące nowe zasady ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Podstawa wymiaru tej składki uzależniona jest od formy opodatkowania, ale także w niektórych przypadkach wyliczana jest od dochodu przedsiębiorcy z poprzedniego miesiąca. Stąd konieczność składania deklaracji ZUS DRA i ewentualnie raportu miesięcznego ZUS RCA (gdy płatnik ubezpiecza inne osoby) co miesiąc.

Powiązane wpisy