Inwentaryzacja 2022

przez Katarzyna Kęsicka

Zakończenie prac inwentaryzacyjnych musi nastąpić do 31 grudnia 2022 r.W każdej firmie za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury jest odpowiedzialny kierownik jednostki.

Dokonując inwentaryzacji zapasów najbardziej optymalnym momentem na jej przeprowadzenie jest okres, gdy stan zapasów jest najniższy.

Inwentaryzacja, spis z natury powinny być zrobione w formie papierowej podpisane przez kierownika bądź właściciela podmiotu i dostarczone do biura rachunkowego celem rozliczenia PITU za 2022 rok.

Powiązane wpisy