Zmiany w ZUS

przez Katarzyna Kęsicka

Zmieniły się terminy przesyłania dokumentów rozliczeniowych korekt.
Można skorygować dokumenty za okresy rozliczeniowe:
 od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – w terminie do 1 stycznia 2024 r.,
 od stycznia 2022 r. – w terminie do 5 lat od upływu terminu płatności składek za dany
miesiąc.

Powiązane wpisy